A CHRISTIAN LIFE

  • VISIT ANG DATING DAAN WEBSITE

    Ang Dating Daan, an award-winning religious radio-television program hosted by Bro. Eli Soriano and Kuya Daniel Razon.

Tuesday, June 2, 2020

Ang Dating Daan Bible Study Aired: Mon, May 11, 2020 7 PM PHT
Follow The Old Path online:
Facebook: https://www.facebook.com/TheOldPath
Twitter: https://twitter.com/TheOldPathTV
Instagram: https://www.instagram.com/theoldpathtv
Website: https://www.theoldpath.tv

Follow Bro. Eli Soriano online:
Facebook: https://www.facebook.com/BroEliseoSoriano
Twitter: https://twitter.com/BroEliSoriano
Website: https://www.elisoriano.com

***

The Old Path (translated in Tagalog as Ang Dating Daan) is one of the longest running religious programs in the Philippines. Bro Eliseo F. Soriano, more popularly known as Bro Eli, is the host of this radio, television, and online program where religious and social realities and issues are resolved using the Bible as basis.

The program has been serving thousands of people by asking Bro. Eli their questions about faith, religion, salvation, and the proper way of walking in the right path prescribed by the Bible.

Aside from Tagalog, The Old Path is also broadcasted in Spanish (El Camino Antiguo) and Portuguese (O Caminho Antigo), to name a few.

Follow El Camino Antiguo online:
YouTube: https://www.youtube.com/elcaminoantiguo
Facebook: https://www.facebook.com/elcaminoantiguooficial
Twitter: https://twitter.com/elcaminoantiguo
Website: https://elcaminoantiguo.com

Follow O Caminho Antigo online:
YouTube: https://www.youtube.com/ocaminhoantigohd
Facebook: https://www.facebook.com/ocaminhoantigotv
Twitter: https://twitter.com/OCaminhoAntigo
Website: https://ocaminhoantigo.tv
#AngDatingDaan
#TheOldPath #BibleQuestionAndAnswer

Read Bro Eli Soriano's Blogs @ Mr. Controver Extraordinary


Share:

Wednesday, April 15, 2020

Ang Dating Daan Bible Study April 14, 2020


Pangatlong araw ng pagdadaos ng Bible Study ni Bro Eli sa buwan ng Abril 2020. Tinalakay dito ang pagpapatuloy sa pagtalakay sa authenticity ng Biblia. Patuloy na pinatutunayan ni Bro Eli na ang Biblia ay makatotohonan at may scientific basis. Ang mga ganitong pag-aaral ay bihirang marinig sa mga mangangaral sa panahong ito. Ang Bible Study na ito ay ginanap sa pamamagitan ng Youtube, Facebook, Instagram at Zoom Conferencing na dinaluhan ng mahigit kumulang na 50,000 audiences and participants.


Share:

Monday, April 13, 2020

Ang Dating Daan Bible Study April 13, 2020


Pangalawang araw ng Bible Study sa buwan ng Abril. Tinalakay Ni Bro Eli Soriano ang mga pagpapatunay ng authenticity ng Bible. Alamin ang mga bagay na napapaloob sa paksang ito at matuto ng mga karunungang nakassad sa Biblia. Ang nanood ng live sa programang ito ay mahigit na 54,000.


Share:

Ang Dating Daan Bible Study April 12, 2020Narito po ang Ang Dating Daan Bible Study na ginanap noong April 12, 2020 sa pamamagitan ng Facebook, Youtube at Instagram na pinangunahan ni Bro Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. Tinalakay dito ang tungkol sa salot na nangyayari sa panahong ito tulad ng Covid19. Ang nanood sa programang ito ay mahigit na 50,000.


Share:

Sunday, April 12, 2020

Bro Eli Soriano on Spotify

You can now hear Bro Eli Soriano wherever you go. He now have a podcast in spotify. Tune-in everyday  to 'The Old Path' podcast and you will hear Bro Eli preaching the word of God. 

He is the first Filipino evangelist to do evangelization in different formats just like social media, podcast, live streaming and broadcast.

Here is the link to follow him in his spotify channel: https://spoti.fi/2wcQ284

Hearing the words of God nourishes our souls and satisfies our hunger for truth.  

We are fortunate in this time because there is a preacher who are willing to answer question about biblical truth.
Share:

APAT NA MANGANGABAYO Part 3: KABAYONG MAPUTLAAng napapanahong paksa dahil sa kumakalat na salot sa buong mundo tulad ng Corona Virus o COVID19. Alamin ang karunungan na gusto ipahayag ng Dios sa atin sa panahong ito. Ang Kabayong Maputla ay mabilis na gumagala upang magkalat ng salot. Panoorin natin at intindihin ang aral na ito. #AngDatingDaan #WorldwideBibleStudy #AngDatingDaanBibleStudy

Ang video sa ibaba ay ipinagkaloob ni Bro Eli Soriano sa pamamagitanng Ang Dating Daan Bible Study na ginanap noong February 28, 2020.

Alamin ang tungkol sa Kabayong Maputla na nakasaad sa Apocalypsis 6:8. 


Share:

APAT NA MANGANGABAYO Part 2: KABAYONG MAPULA

Tinalakay ni Bro Eli ang Mangangabayo na nakasakay sa Kabayong Mapula. Kaya tunghayan ang napakagandang paliwanag ng kapatid na Eli sa paksang ito. Salamat sa Dios sa mga kaalamang patuloy Niyang ipinagkakaloob.

Panoorin ang video sa ibaba upang malaman ang detalye ng paksa. Ano ba ang kahulugan ng Kabayong Mapula sa Apocalypsis 6:4.

Ang paksang ito ay tinalakay ni Bro Eli sa ginanap na Ang Dating Daan Worldwide Bible Study noong February 21, 2020.


Share:

APAT NA MANGANGABAYO Part 1: KABAYONG MAPUTI


Narito ang unang  video na tungkol sa Apat na Mangangabayo na nakasulat sa Apocalypsis. Ang paksang ito ay tinalakay sa Ang Dating Daan Worldwide Bible Study ni Bro Eli Soriano at Bro Daniel Razon noong February 14, 2020.

Ang pagbubulgar ni Bro Eli sa kamalian ng mga Relihiyon tungkol sa Apat na Mangangabayo sa Apocalypsis na sulat ni Juan. Tunghayan ang dalisay na aral na matutunghayan lamang sa banal na kasulatan.

Share:

Wednesday, April 8, 2020

To Bro Eli Soriano Happy 73rd Birthday And 56th Year In Service To God And Humanity

 Ang mga kaanib sa Iglesia ng Dios ay bumabati ng maligayang ika-73 taong kaarawan at ika-56 na taon ng pagsisilbi sa Dios at sangkatauhan kay Brother Eliseo Soriano.

Ang tunay na mangangaral na isinugo ng Dios sa panahong ito. Ang kanyang mga turo ay naayon lamang sa Biblia.

Ang taong puro kabutihan ang itinuturo sa mga taong kanyang inaakay. Itinuturo niya ang paggawa ng mabuti sa lahat, hindi lang sa kasambahay sa pananampalataya kundi pati sa ibang tao lalo na sa mga kaaway.

Hindi niya iniisip ang kanyang kapakanan bagkus pinahahalagahan niya ang kaligtasan ng bawat kaluluwa kahit na ito pa ay mangahulugan ng kanyang buhay,

Ang aming hiling sa Dios na sana ay bigyan pa ng mahabang buhay ang kapatid na Eli upang marami pa ang kanyang maakay sa katotohanan.

Ginagawa niya ang lahat upang sa pamamagitan ng broadcast ay maiparating niya ang mensahe ng pagliligtas ng Panginoong HesuKristo sa buong mundo.

Nais niyang maitutro ang Biblia ng buo upang ang paglilingkod ng mga Kristiano ay malubos at maging kalugodlugod sa Dios.

Hindi niya alintana ang hirap, pagod at puyat magawa lang niya ang iniuutos ng Panginoong Hesus. Sa kanyang paggawa ng kanyang tungkulin marami ang nagagalit sa kanya ngunit ang lahat na ito ay hindi niya iniisip, magawa lang niya ang alam niyang naayon sa banal na kasulatan. Marami ang nagsasabi ng masama sa kanya. Marami ang naninira at gumagawa ng mga kathang kwento upang siya ay pasamain, ngunit ang kamay ng Dios ay gumagawa upang linisin ang kanyang pangalan.

Marami na siyang napagtagumpayan sa mundong ito. Marami na siyang natulungan at patuloy pa rin siyang nagsusumikap upang mahatiran ng tulong ang bawat taong nangangailangan.

Sa puso ng mga kaanib sa Iglesia ng Dios, siya ay walang katulad. Hindi kayang pantayan ang kanyang sakripisyo at hirap maitaguyod lamang ang gawaing ang Dios ang nagtalaga.

Salamat sa Dios dahil ibinigay ka Niya sa amin. Maligayang pagbati.
Share:

Like Our FB Page